banner 1
banner 2

Realitní zprostředkovatel

Profesní kvalifikace REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (kód: 66-042-M)

Dne 3. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který mimo jiné mění živnost „Realitní zprostředkování“ z volné na vázanou. Tato změna tak vyžaduje u účastníků na realitním trhu, kteří tuto činnost vykonávají, prokázat svou odbornou způsobilost. Pokud makléři nesplňují podmínky dané zákonem, pro prokázání odborné způsobilosti je potřeba složit odbornou zkoušku před autorizovanou osobou.

Vysoká škola finanční a správní získala dne 11. 5. 2020 akreditaci od Ministerstva pro místní rozvoj a realizuje odborné zkoušky „Realitní zprostředkovatel“.

ODbornÁ zkouškA

Certifikovaná zkouška Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M) se řídí podle kvalifikačního standardu a hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací daného zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zkouška Realitní zprostředkovatel se skládá z 2 částí:

Písemná část

 • Test obsahuje 24 uzavřených otázek (ke každému kritériu, které se ověřuje písemně, jsou v testu 2 otázky).
 • U každé otázky zájemce bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 odpověď bude správná.
 • Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.
 • Doba trvání písemného testu je 45 minut.

Ústní část/praktické ověření

 • V této části zkoušky se koná ověření kritérií ústním ověřením, praktickým ověřením, příp. jejich kombinací.
 • Účastník si vylosuje zadání 4 modelových situací a 11 ústních otázek. Na přípravu má 15 minut. Poté následuje samotná zkouška před komisí, která trvá minimálně 135 minut.
 • Aby byl účastník v této části zkoušky úspěšný, musí v ústní a praktické části správně zodpovědět všechny položené otázky (resp. prokázat znalost všech kritérií).

Zkouška se řídí zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Časový rozsah zkoušky:

Celkově zkouška jednoho zájemce trvá 3 – 5 hodin (písemná část: 45 minut, ústní a praktická část: min. 135 minut)

Harmonogram zkoušky:

Harmonogram zkoušky bude upřesněn každému účastníkovi individuálně, a to dle počtu přijatých přihlášek na vybraný termín.

Zkouškový řád:

Zkouškový řád, 360 kB

Obsah zkoušky:

Přehled kompetencí a kritérií, 210 kB

Doporučená literatura ke zkoušce, 343 kB

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 14 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky/kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 13. dnem před konáním zkoušky/kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
 • Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky/kurzu je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky/kurzu.

V případě opravných pokusů je účtována 30% sleva ze základní ceny zkoušky.

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena za zkoušku

5 900 Kč (bez DPH 21 %) *

* Sleva za jednotlivé typy zkoušek může být poskytnuta těm, kteří dodají akreditované osobě garantovaný minimální počet účastníků. V případě Vašich dotazů ohledně individuálních cenových podmínek nás neváhejte kontaktovat.

Přípravné kurzy

Vysoká škola finanční a správní pro Vás připravila přípravné kurzy k odborné zkoušce profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M). Máme pro Vás jak přípravné prezenční kurzy, tak kurzy on-line. Můžete si tak vybrat formu přípravy, která Vám bude více vyhovovat. Přípravné kurzy korespondují s obsahem odborné zkoušky Realitní zprostředkovatel.

Obsah kurzu:

 • Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
 • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
 • Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
 • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
 • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
 • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 14 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky/kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 13. dnem před konáním zkoušky/kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
 • Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky/kurzu je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky/kurzu.

Prezenční přípravný kurz

Jednodenní prezenční přípravný kurz, který všem zájemcům pomůže s přípravou na tuto odbornou zkoušku profesní kvalifikace.

Online přípravný kurz

Jednodenní/půldenní online přípravný kurz, který všem zájemcům pomůže s přípravou na tuto odbornou zkoušku profesní kvalifikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o online kurz, můžete se na zkoušku připravovat téměř odkudkoli.

Informace poskytuje:

Ing. Lucie Kovaříková
Ing. Lucie Kovaříková
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz

Aktuálně vypsané termíny:

Online přípravný kurz ke zkoušce Realitní zprostředkovatel (1/2 dne)
Online přípravný kurz ke zkoušce konané ve dnech 12.12.2023 a 13.12.2023
Termín: 05.12.2023 | Čas: 12:30 - 16:30 | Cena: 2 500 Kčpo uzávěrce
Realitní zprostředkovatel
Kapacita: 5
Termín: 12.12.2023 | Cena: 5 900 Kčpřihlásit se
Realitní zprostředkovatel: online přípravný kurz (1/2 dne) + zkouška
Online přípravný 1/2denní kurz 5.12.2023 a zkouška 12.12.2023
Termín: 12.12.2023 | Cena: 8 200 Kčpo uzávěrce
Realitní zprostředkovatel
Kapacita: 5
Termín: 13.12.2023 | Cena: 5 900 Kčpřihlásit se
Realitní zprostředkovatel: online přípravný kurz (1/2 dne) + zkouška
Online kurz 1/2denní 5.12.2023 + zkouška 13.12.2023
Termín: 13.12.2023 | Cena: 8 200 Kčpo uzávěrce
vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.