banner 1

banner 2

Reference

home_work

16.06.2022 | Master of Real Estate

„Vzdělávací program MRE je dle mého názoru prvním uceleným kurzem pro zkušenější realitní specialisty, který dává, díky svému širokému rozsahu, obrovskou příležitost k prohloubení znalostí a dovedností v několika stěžejních oblastech. Vzhledem k odlišným zkušenostem a znalostem jednotlivých účastníků na začátku kurzu, je tento koncept studia ideální. Každý má tak možnost se zdokonalit, nebo dozvědět se více, právě v tom, s čím se doposud nesetkal anebo jen okrajově, co ho zajímá. Velkou přidanou hodnotou je pak prezenční forma studia. Semináře jsou pojaty prakticky a účastníci jsou velmi často v interakci s lektorem nebo se sdílí své zkušenosti a poznatky mezi sebou.“

Mgr. Veronika Vránová, MRE, Vedoucí oddělení vzdělávání v Broker Consulting

other_houses

14.06.2022 | Real Estate Specialist

"Měl jsem možnost přednášet studentům programu pro realitní makléře na VŠFS a byla to radost. Jelikož má přednáška byla jedna z posledních, tak studenti již měli spoustu znalostí z předchozích lekcí. Bylo vidět, že realitní svět je velmi zajímá, protože kladli mnoho relevantních dotazů. Celý koncept programu mi přišel velmi dobře zpracovaný a pro začínající realitní makléře velmi obohacující."

Ing. Radek Šitera, Lektor semináře Cenové mapy a zakladatel Valuo.cz

other_houses

13.06.2022 | Real Estate Specialist

"Absolvovaný kurz byl pro mne uceleným návodem pro obchodování s nemovitostmi. Potřebovala jsem zjistit, jak postupovat a minimalizovat rizika při nákupu investiční nemovitosti, zda jsou mé úvahy správné. A mohu říci, že kurz je přínosný nejen pro realitní zprostředkovatele, kteří se chtějí odlišit od konkurence a dělat tuto činnost na profesionální úrovni, ale i pro realitní investory. Nejvíce jsem ocenila, že kurz nevedou učitelé, ale úspěšní podnikatelé v realitním trhu, kteří se rozhodli předat velkou část svého know-how těm, kteří chtějí být minimálně tak úspěšní jako oni."

Olga Vichrová, Jednatelka AVALIO s.r.o.

home_work

08.06.2022 | Master of Real Estate

„Vzdělávací program Master of Real Estate pořádaný Vysokou školou finanční a správní má poměrně široký záběr a součástí programu je i blok zaměřený na oblast hypotečních úvěrů a jejich využití při financování nemovitostí. Jak lektor tohoto bloku mohu konstatovat příkladnou úroveň přípravy a organizace ze strany VŠFS. Oblast hypotečních úvěrů není nutnou výbavou průměrného realitního makléře, ale podle mého názoru je díky své přímé vazbě na financování nemovitostí nutnou výbavou dobrého realitního makléře. Ze své přednášky jsem si odnesl závěr, že s takovými účastníky jsem měl tu čest. Program přináší nejen možnost rozšíření odborných kompetencí, ale v neposlední řadě umožňuje vzájemné setkání právě těch profesionálů, kteří sdílí hodnoty dalšího vzdělávání.“

David Eim, Lektor semináře Hypoteční úvěry z GEPARD FINANCE a.s.

home_work

07.06.2022 | Master of Real Estate

„Kurz Master of Real Estate hodnotím kladně a jsem rád, že jsem měl možnost ho absolvovat. Věřím, že brzy využiji získané vědomosti a zkušenosti lektorů v praxi. Doporučuji každému makléři, který si chce rozšířit obzory a případně načerpat novou inspiraci k rozšíření svých služeb.“

Jan Honzík, Realitní Specialista Broker Consulting

business_center

01.06.2022 | Master of Financial Planning

Projekt MFP jsem velice přivítal. Jelikož k naší odborné práci potřebujeme řadu kvalifikovaných licencí, množství odborných zkoušek a neustálé doplňování našeho vzdělání, což opravdu připomíná dálkové studium na vysoké škole, bral jsem tento projekt jako finální diplomovou práci vysokoškolského studia, které je ukončeno závěrečnou "státní" zkouškou. Pro mne osobně to následně bylo i písemné ocenění dlouhodobě získávané odbornosti v mé profesi. A rovněž u veřejnosti kolem mé osoby, to pro mne znamenalo další společenské uznání a potvrzení respektu k práci, kterou vykonávám. Děkuji za možnost zúčastnit se projektu Master of Financial Planning!

Ivan Dischinger, MFP, oblastní ředitel senior Broker Consulting

business_center

26.05.2022 | Master of Financial Planning

Zpětným ohlédnutím téměř 3 roky od splnění a složení kurzu MFP jej hodnotím velmi pozitivně a beru jej jako začátek mého osobního posunu/směřování na elitní úroveň poradenství. Samozřejmě další vzdělávání tomu muselo navazovat, MFP bylo nicméně určitě určitým katalyzátorem toho všeho :-) Největší plus beru know-how pro řízení tvorby a sestavování finančních plánů v rámci struktury finančních poradců v týmu, kdy jsem jako leader týmu mohl nastavit konkrétní postupy pro tvorbu a definovat kvalitu výstupu :-) Za to jsem velmi rád. Druhým největším plusem byla praktické ukázka jak co nejlépe pro klienta nastavovat příspěvky zaměstnavatele.

Bc. Pavel Zahradník, MFP, manažer Váš konzultant

business_center

24.05.2022 | Master of Financial Planning

Velkou devízou kurzu MFP je silné zaměření na finanční plán. Ten je základním nástrojem práce finančního poradce, přesto je v praxi někdy podceňován nebo nedobře zpracován. Mojí úlohou v kurzu je zaměřit se na tu část plánu, která se týká pojištění. Na konkrétních případech mimo jiné řešíme: co pojišťovat, na jaké částky a kde pojišťovat. Absolvent tak dokáže vyhotovit kvalitnější pojistný plán a individualizovaný návrh pojistného produktu pro konkrétního klienta. Právě tuto komplexnost, konkrétnost a praktičnost oceňují účastníci nejvíce.

Ing. Dušan Šídlo – Lektor MFP a analytik EUCS

admin_panel_settings

11.10.2021 | Distribuce pojištění a zajištění

"Realizaci odborných zkoušek týkajících se distribuce pojištění a zajištění jsme svěřili Vysoké škole finanční a správní, protože nás přesvědčila klientsky vstřícnou komunikací a ochotou najít řešení na míru. Velmi oceňujeme individualizované webové rozhraní pro přípravu na zkoušky, které umožňuje nejenom kvalitu přípravy, ale také manažerskou kontrolu. Dobře postavené on-line přípravné kurzy a možnost realizace zkoušek na místech a v termínech, které nám vyhovují, jsou pak už jen pověstnou třešničkou na dortu."

Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP, a.s.

logo VŠFS

16.09.2021 | Zakázkové kurzy

"S VŠFS spolupracujeme na řadě odborných zkoušek, které jsou ze zákona potřebné pro práci finančních konzultantů a realitních zprostředkovatelů, jako jsou VZPS, VZSÚ, VZIZ, VZPOJ a nově Realitní zprostředkovatel. Velmi oceňujeme to, že vedení vysoké školy se zajímá o zpětnou vazbu a na základě našich postřehů a doporučení z praxe přípravné materiály a obsah zkoušek upravuje. Účastníkům jsou schopni nad rámec zkoušky nabídnout jak písemné materiály, tak i přípravné kurzy, které dále rozšiřují naše interní vzdělávací materiály. Ve spolupráci budeme i nadále pokračovat, důvodem je velmi profesionální přístup k vedení povinných zkoušek."

Lenka Slepičková, ředitelka odboru podpory prodeje Broker Consulting

logo VŠFS

18.08.2021 | Zakázkové kurzy

"Vysokou školu finanční a správní rádi doporučujeme všem našim klientům z pojišťovacího sektoru, kteří potřebují absolvovat zákonné zkoušky odborné způsobilosti. Na VŠFS si ceníme zejména jejich ochoty a profesionality, naši klienti rovněž oceňují výborný a uživatelsky jednoduchý on-line learning systém, ve kterém je možné absolvovat i testy nanečisto. VŠFS budeme rádi doporučovat i nadále, a to nejen na absolvování odborných zkoušek, ale i pro další typy vzdělávání."

Marika Čupa, Čupa & Partners s.r.o., advokátní kancelář

logo VŠFS

12.07.2021 | Zakázkové kurzy

"Spolupráce s Vysokou školou finanční a správní předčila naše očekávání co se týče flexibility a komunikace. Realizovali jsme s nimi zkoušky odborné způsobilosti pro pojišťovací zprostředkovatele a velice si ceníme vstřícného přístupu při organizaci zkoušek větších týmů v Praze a Ostravě, a to i v rámci mimořádných opatření v době nouzového stavu. S klidným svědomím mohu VŠFS doporučit a těším se na následné vzdělávání, které u VŠFS budeme rovněž rádi absolvovat."

Jan Čupa, jednatel AXA Assistance

vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.