PROFESIONALITA / KVALITA / SPOLEHLIVOST

Institut celoživotního vzdělávání VŠFS

nabízí pod záštitou Vysoké školy finanční a správní pro studenty VŠFS i ostatní
zájemce široké portfolio akreditovaných zkoušek a kurzů se zaměřením na ekonomii,
finance, právo, bezpečnost, marketing, IT a oblast osobního rozvoje.

Více informací

V rámci realizace odborných zkoušek a v návaznosti na mimořádná opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru je nutné, aby se každý účastník při vstupu do prostor určených pro realizaci odborné zkoušky prokázal svou bezinfekčností.

Bližší informace

Reference

Aktuality

vsfs.cz
Business Superbrands 2021