banner 1
banner 2

1. Investiční zprostředkovatel

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29, odst. 3 zákona:

Zkouška, kdy investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby:

  1. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a
  2. investiční poradenství týkající se investičních nástrojů

pouze ve vztahu k:

  1. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
  2. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
  3. dluhopisům vydaným Českou republikou,
  4. hypotečním zástavním listům nebo
  5. dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

135 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
jedna správná (1 bod) 45 otázek 45 bodů
více správných (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 60 otázek 75 bodů
  minimum 60 % minimum 45 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3x příp. studie (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 105 bodů: minimum 79 bodů (75 %)

Prezenční forma zkoušky

Zkouška se koná v prostorách VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a dle přání klienta po celé ČR. Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem. Stornovací podmínky jsou dány smluvními podmínkami.

Distanční forma zkoušky

Poskytuje možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 1/2022 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem  portálu ezkousky.vsfs.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Lucie Kovaříková
Ing. Lucie Kovaříková
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz

Aktuálně vypsané termíny:

1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 8:35
Kapacita: 3
Termín: 22.07.2024 | Čas: 08:35 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 12:35
Kapacita: 3
Termín: 22.07.2024 | Čas: 12:35 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 8:30
Kapacita: 18
Termín: 23.07.2024 | Čas: 08:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 12:30
Kapacita: 18
Termín: 23.07.2024 | Čas: 12:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 16:30
Kapacita: 18
Termín: 23.07.2024 | Čas: 16:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 8:35
Kapacita: 3
Termín: 05.08.2024 | Čas: 08:35 | Cena: 1 550 Kčpřihlásit se
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 12:35
Kapacita: 3
Termín: 05.08.2024 | Čas: 12:35 | Cena: 1 550 Kčpřihlásit se
1. Investiční zprostředkovatel
VŠFS, Estonská 500, 101 00 Praha
Termín: 07.08.2024 | Čas: 10:00 | Cena: 1 000 Kčpřihlásit se
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 8:35
Kapacita: 3
Termín: 26.08.2024 | Čas: 08:35 | Cena: 1 550 Kčpřihlásit se
1. Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška
distanční zkouška 12:35
Kapacita: 3
Termín: 26.08.2024 | Čas: 12:35 | Cena: 1 550 Kčpřihlásit se
vsfs.cz
Business Superbrands 2024

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2024 prestižní ocenění Business Superbrands.