Smluvní podmínky a organizační pokyny

Zkoušky a prezenční kurzy

Přihlášky k účasti na zkouškách a prezenčních kurzech

 • Přihlášky na zkoušky a kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě.
 • Na vybranou zkoušku nebo kurz se můžete přihlásit registrací nejpozději týden před konáním. Později nebo v den konání, je možné se přihlásit pouze na základě telefonické konzultace a následným zasláním žádosti na e-mail v sekci Kontakty.
 • Všechny došlé přihlášky potvrzujeme v pořadí podle termínu doručení.
 • Zaslané přihlášky jsou závazné.
 • Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

ZMĚNY OBJEDNÁVEK A STORNOVACÍ PODMÍNKY AKREDITOVANÝCH ODBORNÝCH ZKOUŠEK (ČNB) A  PREZENČNÍCH KURZŮ

 • Odhlášení ze zkoušky nebo z kurzu přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty.
 • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky/kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 9. dnem před konáním zkoušky/kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
 • Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky/kurzu je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky/kurzu.

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

 • Bezplatné storno přijímáme 14 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky/kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 13. dnem před konáním zkoušky/kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
 • Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky/kurzu je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky/kurzu.

PROFESNÍ AKREDITOVANÉ KURZY A ZKOUŠKY RES A MRE

 • Bezplatné storno přijímáme 20 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 10. a 19. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 9 dnů a méně před konáním kurzu je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

MASTER OF FINANCIAL PLANNING

 • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 9. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Distanční zkoušení

 • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem distančního termínu zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době kratší než 10 dní před konáním distanční zkoušky je storno poplatek ve výši 100 %.

Následné vzdělávání

 • V okamžiku zakoupení balíčku následného vzdělávání či tematických videí kupující nemá nárok na vrácení peněz. Vystavení osvědčení je podmíněno dokončením celého programu zakoupeného produktu.

Online kurzy

Přihlášky k účasti na online kurzu

 • Přihlášky na online kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě. Přihláškou vzniká smluvní vztah mezi VŠFS a zákazníkem.
 • Zaslaná přihláška je závazná, na základě přihlášky vzniká objednávka. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Změny objednávek a stornovací podmínky online  kurzů

 • Odhlášení z kurzu přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty.
 • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 9. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
 • Při stornu 2 dny a méně před konáním kurzu je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu.
 • V případě, že v průběhu zpracování objednávky nebude uhrazeno kurzovné (při platbě v rámci on-line transakce), objednávka bude zrušena a nebude brána jako platná.
 • Při nákupu kurzu přes on-line platební portál bude po ukončení kurzu účastníkovi odeslán daňový doklad  (faktura) za poplatek k danému kurzu.

Platební podmínky

 • Cena zkoušky/kurzu je v nabídce vzdělávání uváděna bez DPH.
 • Úhrada zkoušky/kurzu se provádí převodním příkazem. 
 • U platby převodním příkazem, proveďte platbu dle instrukcí a na účet uvedený v potvrzení přijetí přihlášky/zařazení ke zkousce/kurzu.

Realizace

Zkoušky a kurzy se konají v učebnách Vysoké školy finanční a správní, a.s. na níže uvedených adresách:

 • Estonská 500, Praha 10
 • Vltavská 12, Praha 5
 • ulice Pionýrů 2806, Most
 • T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Pořizování audiovizuálních záznamů

Pořizování audiovizuálních záznamů ze zkoušek a kurzů je zakázáno. V případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Kontakty a informace

Naleznete zde.

vsfs.cz
Business Superbrands 2024

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2024 prestižní ocenění Business Superbrands.