banner 1
banner 2

Zkouška Master of Financial Planning

Master of Financial Planning (MFP) je vlajkovou lodí nabídky ČAFP. Jedná se o náročný, výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad nezávislých finančních poradců, pojišťovacích agentů i bankovních poradců. Svým zaměřením program MFP vyplňuje mezeru, která na trhu profesního vzdělávání dosud existovala mezi základními zákonnými zkouškami a spíše teoreticky orientovanými programy dalšího vzdělávání.

Certifikovaná zkouška MFP má dvě části:

 • Písemnou část (dopoledne – 120 minut) - forma multiple choice testu (1, 2 nebo 3 správné odpovědi)
  • Zkouška je skládána celkem ze 6 oblastí
   • Metodika finančního plánování
   • Aktiva a pasiva domácnosti + Příjmy a výdaje domácnosti
   • Akumulační fáze aktivního života
   • Dekumulační fáze života v důchodu
   • Tvorba finančního plánu
   • Etika a samoregulace
 • Ústní část (odpoledne – dle stanoveného časového harmonogramu zkušební komisí) – rozbor komplexní případové studie před zkušební komisí  (pouze pro úspěšné uchazeče z písemné části zkoušky)

Hodnocení zkoušky:

 • Písemná část
  • Celá správně zodpovězená otázka (tj. všechny správné varianty odpovědi) = 1 bod
  • Každá nesprávná či nezodpovězená otázka = 0 bodů
  • Celkem 60 otázek = 60 bodů
  • Pro úspěšné složení písemné části nutné získat minimálně 75 % = 45 bodů; případně 39 - 44 bodů (ústní přezkoušení před zkušební komisí)
 • Ústní část
  • Rozbor případové studie před 3člennou komisí
  • Případová studie obsahuje 5 podotázek
  • Celkem možno získat 40 bodů
  • Pro úspěšné složení ústní části zkoušky nutné získat minimálně 75 % = 30 bodů
Odborné znalosti
– písemná část
počet otázek maximum bodů
jedna správná (1 bod) 60 otázek 60 b.
  minimum 75 % minimum 45 b.
     
Odborné dovednosti
– rozbor případové studie (po úspěšném složení písemné části)
počet otázek maximum bodů
jedna vylosovaná případová studie 5 otázek 40 b.
  minimum 75 % minimum 30 b.
     
Celkem: minimum 75 b. (75 %)

 

Zkouškový řád
Zkouškový řád, 626 kB

Smluvní a organizační pokyny
[[att 4]]

Požadavky na uchazeče:

Uchazeči o složení certifikační zkoušky MFP musí prokázat předchozí absolvování zákonem předepsaných akreditovaných zkoušek v oblasti penzijních produktů, úvěrů na bydlení, investičních produktů a pojištění (životní a neživotní pojištění). Rovněž musí doložit nejméně roční předchozí praxi v oblasti finančního plánování či poradenství.

Žádné další požadavky na uchazeče nejsou stanoveny.

 

Další informace k certifikované zkoušce MFP naleznete na webových stránkách České akademie finančního plánování.

Místo:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/500
101 00  Praha 10

Cena:

5 100 Kč bez DPH (6 171 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.