banner 1
banner 2

3. Neživotní občanské pojištění

Odborná zkouška pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona

Rozsah odborných znalostí a dovedností:

  • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
  • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
  • znalosti regulace distribuce neživotního pojištění,
  • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
  • znalosti principů a fungování produktů neživotního pojištění,
  • znalosti doplňkových služeb v oblasti neživotního pojištění a
  • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty neživotního pojištění a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

120 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
pro distribuci neživotního občanského pojištění 52 otázek  
  1/4 = 13 otázek (2 body) 26 bodů
  3/4 = 39 otázek (1 bod) 39 bodů
Celkem 52 otázek 65 bodů
  minimum 60 % minimum 39 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 PS pro distribuci neživotního občanského pojištění (po 5 otázkách) 15 otázek (2 body) 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 95 bodů: minimum 72 bodů (75 %)

Prezenční forma zkoušky

Zkouška se koná v prostorách VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a dle přání klienta po celé ČR. Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem. Stornovací podmínky jsou dány smluvními podmínkami.

Distanční forma zkoušky

Poskytuje možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 2/2020 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem portálu: https://ezkousky.vsfs.cz.

Přípravný kurz pro distribuci neživotního pojištění

Přípravný kurz k odborné zkoušce pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona, který Vám poskytne infromace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Kurz je realizován online pomocí e-learningu. V případě zájmu můžeme zajistit kurz v prezenční formě.
 

Pro více informací kontaktujte:

Bc. Kateřina Šindlerová
Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Aktuálně vypsané termíny:

3. Neživotní občanské pojištění - prezenční zkouška
Vysoká škola finanční a správní, a.s., Vltavská 12, 150 00 Praha 5
Kapacita: 50
Termín: 04.12.2023 | Čas: 10:00 | Cena: 1 000 Kčpo uzávěrce
3. Neživotní občanské pojištění - distanční zkouška
distanční zkouška 8:30
Kapacita: 3
Termín: 05.12.2023 | Čas: 08:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
3. Neživotní občanské pojištění - distanční zkouška
distanční zkoušky 12:30
Kapacita: 3
Termín: 05.12.2023 | Čas: 12:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
3. Neživotní občanské pojištění - distanční zkouška
distanční zkouška 8:30
Kapacita: 3
Termín: 11.12.2023 | Čas: 08:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
3. Neživotní občanské pojištění - distanční zkouška
distanční zkouška 12:30
Kapacita: 3
Termín: 11.12.2023 | Čas: 12:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
3. Neživotní občanské pojištění - přípravný online kurz ke zkoušce
Termín: 31.12.2023 | Cena: 200 Kčpřihlásit se
vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.