banner 1
banner 2

5. Pojištění velkých pojistných rizik

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona

Rozsah odborných znalostí a dovedností:

  • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
  • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
  • znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik,
  • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
  • znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
  • znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
  • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

150 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik 72 otázek  
  1/4 = 18 otázek (2 body) 36 bodů
  3/4 = 54 otázek (1 bod) 54 bodů
Celkem 72 otázek 90 bodů
  minimum 60 % minimum 54 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 PS pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik (po 5 otázkách) 15 otázek (2 body) 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 120 bodů: minimum 90 bodů (75 %)

Prezenční forma zkoušky

Zkouška se koná v prostorách VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a dle přání klienta po celé ČR. Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem. Stornovací podmínky jsou dány smluvními podmínkami.

Distanční forma zkoušky

Poskytuje možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 2/2020 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem portálu: https://ezkousky.vsfs.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Lucie Kovaříková
Ing. Lucie Kovaříková
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz
vsfs.cz
Business Superbrands 2024

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2024 prestižní ocenění Business Superbrands.