banner 1
banner 2

6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b) zákona

Rozsah odborných znalostí a dovedností:

Rozsah odborných znalostí a dovedností (dle § 57 písm. a)):

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
 • znalosti regulace distribuce životního pojištění,
 • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
 • znalosti principů a fungování životního pojištění a jeho produktů,
 • znalosti z oblasti investic a souvisejících rizik,
 • znalosti doplňkových služeb v oblasti životního pojištění a
 • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty životního pojištění a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

Rozsah odborných znalostí a dovedností (dle § 57 písm. b)):

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
 • znalosti regulace distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
 • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
 • znalosti principů a fungování pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
 • znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a
 • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

135 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
pro distribuci pojištění motorových vozidel 32 otázek  
pro distribuci životních pojištění 28 otázek  
  1/4 = 15 otázek (2 body) 30 bodů
  3/4 = 45 otázek (1 bod) 45 bodů
Celkem 60 otázek 75 bodů
  minimum 60 % minimum 45 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
1 PS z oblasti pojištění motorových vozidel (po 5 otázkách) 5 otázek (2 body) 10 bodů
2 PS z oblasti životního pojištění (po 5 otázkách) 10 otázek (2 body) 20 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 105 bodů: minimum 79 bodů (75 %)

Prezenční forma zkoušky

Zkouška se koná v prostorách VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a dle přání klienta po celé ČR. Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem. Stornovací podmínky jsou dány smluvními podmínkami.

Distanční forma zkoušky

Poskytuje možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 2/2020 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem portálu: https://ezkousky.vsfs.cz.

Přípravný kurz

Přípravný kurz k odborné zkoušce pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b) zákona, který Vám poskytne infromace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Kurz je realizován online pomocí e-learningu. V případě zájmu můžeme zajistit kurz v prezenční formě.

Pro více informací kontaktujte:

Bc. Kateřina Šindlerová
Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Aktuálně vypsané termíny:

6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel - prezenční zkouška
Vysoká škola finanční a správní, a.s., Vltavská 12, 150 00 Praha 5
Kapacita: 50
Termín: 04.12.2023 | Čas: 10:00 | Cena: 1 000 Kčpo uzávěrce
6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel - distanční zkouška
distanční zkouška 8:30
Kapacita: 3
Termín: 05.12.2023 | Čas: 08:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel - distanční zkouška
distanční zkoušky 12:30
Kapacita: 3
Termín: 05.12.2023 | Čas: 12:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel - distanční zkouška
distanční zkouška 8:30
Kapacita: 3
Termín: 11.12.2023 | Čas: 08:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel - distanční zkouška
distanční zkouška 12:30
Kapacita: 3
Termín: 11.12.2023 | Čas: 12:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel - přípravný online kurz ke zkoušce
Termín: 31.12.2023 | Cena: 200 Kčpřihlásit se
vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.