Balíčky následného vzdělání

Zvolte si balíček následného vzdělávání na základě Vaší odbornosti.

Co je součástí každého balíčku?

  • e-learning
  • interaktivní materiál
  • tematická videa
  • závěrečný test


Příklad: Získali jste osvědčení z odborné zkoušky o distribuci životního pojištění? Do konce následujícího roku je třeba absolvovat následné vzdělávání a tím prohloubit odborné znalosti pro distribuci životního pojištění – tedy 1. balíček.

1. Balíček Životní pojištění do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění.
více informací...
2. Balíček Motorová vozidla do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b)
více informací...
3. Balíček Neživotní občanské pojištění do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona
více informací...
4. Balíček Neživotní pojištění podnikatelů do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 písm. d) zákona
více informací...
5. Balíček Pojištění velkých pojistných rizik do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona
více informací...
6. Balíček Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b) zákona
více informací...
7. Balíček Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona
více informací...
8. Balíček Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 písm. d) zákona
více informací...
9. Balíček Životní pojištění a Pojištění velkých pojistných rizik do 31.12.2023
Cena: 1 000 Kč
Balíček je určený pro osoby, které již disponují osvědčením o absolvování odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona
více informací...
vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.