TEMATICKÁ VIDEA

Odborná videa jsou sestavena podle jednotlivých odborností. Na jejich vzniku se podíleli odborníci z praxe na danou problematiku a pedagogové z VŠFS. 

 

Úvod do pojištění I., II., III. 

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Kmenový pracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V jeho kariéře se snoubí jak akademické hodnosti, tak rozsáhlé zkušenosti z praxe v pojišťovnictví a to i na vysokých manažerských pozicích. Mimo jiné byl zvolen Osobností pojistného trhu v roce 2012. V současnosti působí také na VŠFS, je členem vědeckých rad několika vysokých škol a vědeckého grémia České bankovní asociace.

Obsah:
Nové trendy na pojistných trzích
Makroekonomické aspekty
Vnitropodnikové aspekty

Cena: 600 Kč

Objednat videa

 

Finanční trhy I., II. 

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Absolvoval studium na MFF UK v Praze, obor Pravděpodobnost a matematická statistika, na UK získal titul RNDr. a vědeckou hodnost CSc., od roku 2014 je docentem v oboru Finance, přičemž habilitační řízení proběhlo na VŠE. Od roku 2001 působí na Vysoké škole finanční a správní, kde je v současnosti ve funkci prorektora pro strategii a mezinárodní vztahy. Je pravidelně členem přípravného výboru mezinárodní konference Finanční trhy, dále je odborným garantem Finančního a investičního fóra a odborných panelů pořádaných v oboru finance. Je autorem publikace Modelování dluhopisových portfolií a spoluautorem publikace Pravděpodobnost a statistika. 

Obsah:
Globální ekonomika a finanční trhy 
Aktuality ze světa financí

Cena: 400 Kč

Objednat videa

 

Investice I., II., III. 

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Absolvoval studium na MFF UK v Praze, obor Pravděpodobnost a matematická statistika, na UK získal titul RNDr. a vědeckou hodnost CSc., od roku 2014 je docentem v oboru Finance, přičemž habilitační řízení proběhlo na VŠE. Od roku 2001 působí na Vysoké škole finanční a správní, kde je v současnosti ve funkci prorektora pro strategii a mezinárodní vztahy. Je pravidelně členem přípravného výboru mezinárodní konference Finanční trhy, dále je odborným garantem Finančního a investičního fóra a odborných panelů pořádaných v oboru finance. Je autorem publikace Modelování dluhopisových portfolií a spoluautorem publikace Pravděpodobnost a statistika. 

Obsah:
Výnosy a rizika investic
Akcie
Měny a komodity

Cena: 600 Kč

Objednat videa

 

Životní pojištění  

Bohumila Dostálová
Působí v pojišťovně Kooperativa, a.s., VIG od roku 2010, a to na pozici Trenéra životního pojištění pro externí obchodní partnery. Následně přešla na pozici Metodika specialisty a začala se podílet ve spolupráci s UPO na tvorbě nových produktů a ve spolupráci s marketingovým oddělením na tvorbě marketingových materiálů, prezentací a produktové podpoře pro životní pojištění. V roce 2020 přešla na pozici Key Account Manager pro životní pojištění a převzala metodickou podporu životního pojištění pro externí obchodní partnery nad kompletním portfoliem životního pojištění Kooperativy.

Obsah: 
Životní pojištění

Cena: 300 Kč

Objednat videa

 

Motorová vozidla I., II., III., IV. 

Jindřich Moutelík 
V pojišťovnictví začal pracovat v roce 2009 jako manažer obchodní skupiny České pojišťovny, později jako trenér se specializací vzdělávání interní i externí sítě v oblasti pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění vozidel. Po 5 letech přestoupil do společnosti Europ Assistance na pozici specialisty podpory obchodní sítě. Náplní jeho práce je vzdělávání převážně obchodníků Generali České pojišťovny, Slovenské Generali pojišťovny a rozvoj makléřského obchodu.

Ing. Karel Přibyl 
Má 17 let zkušeností v pojišťovnictví a aktuálně zastává pozici vedoucího oddělení pojištění vozidel v Pojištovně PVZP, a.s. Během své kariéry působil na různých pozicích včetně manažerských a to v oborech jako likvidace pojistných událostí nebo vývoj produktů.

Tomáš Kabele 
V pojišťovnictví působí od roku 1991. Pracoval na mnoha pozicích v rámci pojišťovnictví od likvidace pojistných událostí přes IT až po produktový management. V současnosti zastává pozici senior manažera Útvaru produktového managementu pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

Obsah:
Asistence vozidel
Likvidace pojistných událostí
Pojistné podvody
Druhy pojištění motorových vozidel

Cena: 800 Kč

Objednat videa

 

Neživotní občanské pojištění, Neživotní pojištění podnikatelů 

Lenka Trojanová
Působila v České pojišťovně, později v Generali České pojišťovně, kde začínala ve správě pojištění, později přešla do likvidace pojistných událostí a do obchodní sféry.  V současné době se věnuje podpoře obchodní služby se zaměřením na neživotní pojištění.

Tomáš Urban
Aktuálně působí na pozici ředitele odboru pojištění podnikatelských rizik v Pojišťovně VZP, a.s. Začínal v České pojišťovně v Brně, kde se věnoval přímému prodeji neživotního pojištění, následně nabíral zkušenosti v oblasti pojištění podnikatelů v České podnikatelské pojišťovně v Praze na pozici upisovatele a následně na pozici vedoucího oddělení obchodní a metodické podpory na oblastním ředitelství Praha. Zhruba rok pracoval v makléřské společnosti, kde se věnoval pojištění podnikatelů a pojištění flotil. Od roku 2014 se věnuje pojištění podnikatelů v PVZP.

Obsah:
Pojištění odpovědnosti
Pojištění podnikatelů

Cena: 600 Kč

Objednat pro typ odbornosti:
4. Neživotní pojištění podnikatelů
5. Pojištění velkých pojistných rizik
8. Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů
9. Životní pojištění a Pojištění velkých pojistných rizik

Objednat videa

Objednat pro typ odbornosti:
3. Neživotní občanské pojištění
7. Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění

Objednat videa

 

Velká pojistná rizika

Tomáš Urban 
Aktuálně působí na pozici ředitele odboru pojištění podnikatelských rizik v Pojišťovně VZP, a.s. Začínal v České pojišťovně v Brně, kde se věnoval přímému prodeji neživotního pojištění, následně nabíral zkušenosti v oblasti pojištění podnikatelů v České podnikatelské pojišťovně v Praze na pozici upisovatele a následně na pozici vedoucího oddělení obchodní a metodické podpory na oblastním ředitelství Praha. Zhruba rok pracoval v makléřské společnosti, kde se věnoval pojištění podnikatelů a pojištění flotil. Od roku 2014 se věnuje pojištění podnikatelů v PVZP.

Obsah:
Velká pojistná rizika  

Cena: 300 Kč

Objednat video

vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.