banner 1
banner 2

Spotřebitelský úvěr

Zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Vysoká škola finanční a správní získala dne 3. 3. 2017 od ČNB akreditaci zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb.,o spotřebitelském úvěru.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky:

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Zkouška se řídí zkouškovým řádem Zkouškový řád, 2.6 MB. Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

Zkoušky vykonávané v období od 1. 2. 2022 (včetně) jsou skládané z otázek platných od 6. 1. 2022

Nabídka jednotlivých typů zkoušek:

  • 1. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení
  • 2. Vázaný spotřebitelský úvěr
  • 3. Spotřebitelský úvěr na bydlení
  • 4. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a na bydlení

Sleva za jednotlivé typy zkoušek může být poskytnuta těm, kteří dodají akreditované osobě garantovaný minimální počet účastníků, sleva může být až ve výši 50 % ze základní výše poplatku. V případě Vašich dotazů ohledně individuálních cenových podmínek nás neváhejte kontaktovat.

Pro koho je zkouška určena?

Pracovníkům a vázaným zástupcům poskytovatelů a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru - podle jejich individuálního zaměření v odpovídající variantě zkoušky,

Jak zkouška probíhá?

Nabízíme prezenční i distanční formu zkoušky. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem portálu ezkousky.vsfs.cz.

Pomůžeme vám s přípravou na zkoušku!

Máme pro Vás přípravné kurzy k odborným zkouškám a zároveň pro všechny přihlášené účastníky máme k dispozici on-line testy nanečisto.

Přípravný kurz

Přípravný prezenční kurz poskytne všem zájemcům a posluchačům základní informace, které jsou potřebné a účelné při poskytování nebo zprostředkování úvěrů na bydlení ve smyslu nové právní úpravy a prohloubení znalostí z oblasti finančních trhů. Po absolvování kurzu bude posluchač schopen odpovědně jednat v oblasti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru vč. uzavírání či zprostředkování smluv o spotřebitelském úvěru s klientem.
Kurz otevíráme při vyšším počtu zájemců nebo na poptávku pro skupiny. V případě zájmu nás kontaktujte.

Nabídka zkoušek:

Následné vzdělávání

Podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Stornovací podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 9. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky je nutné uhradit poplatek v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Pro více informací kontaktujte:

Bc. Andrea Kopáčová
Bc. Andrea Kopáčová
tel: (+420 ) 210 088 818, mob: (+420) 724 129 745
e-mail: andrea.kopacova@vsfs.cz
vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.