banner 1
banner 2

1. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení

Rozsah odborných znalostí a dovedností pro odbornou zkoušku dle vyhlášky č. 384/2016 Sb.:

  • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
  • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  • znalosti regulace spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  • znalosti z oblasti úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  • znalosti doplňkových služeb v oblasti spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  • znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

120 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
jedna správná (1 bod) 45 otázek 45 bodů
více správných (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 60 otázek 75 bodů
  minimum 60 % minimum 45 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
2x příp. studie (2 body) 10 otázek 20 bodů
Celkem 10 otázek 20 bodů
  minimum 60 % minimum 12 bodů
Celkem 95 bodů: minimum 72 bodů (75 %)

 

Prezenční forma zkoušky

Zkouška se koná v prostorách VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a dle přání klienta po celé ČR. Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem. Stornovací podmínky jsou dány smluvními podmínkami.

Distanční forma zkoušky

Poskytuje možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 1/2022 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem  portálu ezkousky.vsfs.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Bc. Andrea Kopáčová
Bc. Andrea Kopáčová
tel: (+420 ) 210 088 818, mob: (+420) 724 129 745
e-mail: andrea.kopacova@vsfs.cz

Aktuálně vypsané termíny:

1. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení
Vysoká škola finanční a správní, a.s., Vltavská 12, 150 00 Praha 5
Kapacita: 50
Termín: 04.12.2023 | Čas: 10:00 | Cena: 1 000 Kčpo uzávěrce
1. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení - distanční zkouška
distanční zkouška 8:30
Kapacita: 3
Termín: 05.12.2023 | Čas: 08:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení - distanční zkouška
distanční zkoušky 12:30
Kapacita: 3
Termín: 05.12.2023 | Čas: 12:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení - distanční zkouška
distanční zkouška 8:30
Kapacita: 3
Termín: 11.12.2023 | Čas: 08:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
1. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení - distanční zkouška
distanční zkouška 12:30
Kapacita: 3
Termín: 11.12.2023 | Čas: 12:30 | Cena: 1 550 Kčpo uzávěrce
vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.