banner 1

banner 2

Zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění zákona č. 204/2017 Sb.

Vysoká škola finanční a správní získala dne 27. 6. 2018 od České národní banky akreditaci zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Od 3. 1. 2018 zavádí novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu povinnost distributorů na kapitálovém trhu prokazovat své odborné znalosti a dovednosti prostřednictvím odborné zkoušky, kterou je možné vykonávat pouze u akreditované osoby Českou národní bankou. Rozsah a obsah odborných znalostí stanovuje vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Podle zákona je možné vykonat 2 typy zkoušek, a to dle skupin odbornosti:

  1. Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29, odst. 3 zákona
  2. Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3, odst. 1 zákona

Pro koho je zkouška určena?

  • investiční zprostředkovatele
  • vázané zástupce investičního zprostředkovatele
  • obchodníky s cennými papíry
  • vázané zástupce obchodníka s cennými papíry

Přihlášením ke zkoušce získáte vstup ZDARMA k testům nanečisto. Zjistěte, jak byste u zkoušky uspěli.

Ještě nemáte své přihlašovací údaje? Kontaktujte nás pro více informací:

Ing. Lucie Kovaříková
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz

Nabídka jednotlivých typů zkoušek:

  • 1. Investiční zprostředkovatel
  • 2. Souhrnná zkouška týkající se všech investičních nástrojů

Sleva za jednotlivé typy zkoušek může být poskytnuta těm, kteří dodají akreditované osobě garantovaný minimální počet účastníků, sleva může být až ve výši 50 % ze základní výše poplatku. V případě Vašich dotazů ohledně individuálních cenových podmínek nás neváhejte kontaktovat.

Soubor aktuálních zkouškových otázek naleznete na webu ČNB zde.

Zkoušky vykonávané v období od 1. 9. 2023 (včetně) jsou skládané z otázek platných od 7. 8. 2023.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky:

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (Zákon č. 204/2017 Sb.).
Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Zkouška se řídí zkouškovým řádem Zkouškový řád, 3.9 MB. Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

 

Prezenční forma zkoušky

Místo konání zkoušek:

prostory VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a celá ČR dle přání klienta.

 

Distanční forma zkoušky

Distanční forma zkoušky znamená možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 2/2020 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby.

Jaké vybavení budete k distanční zkoušce potřebovat?

img 1

stálé a stabilní připojení k internetu

img 2

2 elektronická zařízení připojená k internetu

img 3

uzavřenou a dostatečně osvětlenou místnost

Zařízení č. 1 (PC, notebook) s operačním systémem Windows 10 a s nainstalovanou aplikací eZkouškyVŠFS (aplikace)

 

Zařízení č. 2 (mobil, tablet, notebook) s kamerou a mikrofonem a s nainstalovanou aplikací MS TEAMS (aplikace) . Pozvánku do MS TEAMS obdrží účastník e-mailem jeden den před konáním zkoušky.

 

Bližší informace k distančním zkouškám naleznete na našem portálu: https://ezkousky.vsfs.cz

 

Přípravný prezenční kurz k odborné zkoušce

Vzhledem k náročnosti zkoušek, nabízíme 2 denní přípravný prezenční kurz, který poskytne všem zájemcům základní informace, které jsou potřebné a účelné při poskytování a zprostředkování obchodu s cennými papíry ve smyslu nové právní úpravy a prohloubení znalostí z oblasti finančních trhů.

Stornovací podmínky

    Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
    Při zrušení účasti v době mezi 3. a 9. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
    Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky je nutné uhradit poplatek v plné výši.
    Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Přípravný kurz ke zkoušce dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Cena: 4 680 Kč
Přípravný kurz ke zkoušce dle zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
více informací...
vsfs.cz
Business Superbrands 2024

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2024 prestižní ocenění Business Superbrands.