banner 1
banner 2

PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění zákona č. 204/2017 Sb.

Vysoká škola finanční a správní získala dne 27. 6. 2018 od České národní banky akreditaci zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky:

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Rozsah a obsah odborných znalostí stanovuje vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Zkouška se řídí zkouškovým řádem Zkouškový řád, 2.6 MB.  Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

Zkoušky vykonávané v období od 23. 4. 2024 (včetně) jsou skládané z otázek platných od 4. 4. 2024.

Podle zákona je možné vykonat 2 typy zkoušek, a to dle skupin odbornosti:

  1. Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29, odst. 3 zákona
  2. Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3, odst. 1 zákona

Nabídka jednotlivých typů zkoušek:

  • 1. Investiční zprostředkovatel
  • 2. Souhrnná zkouška týkající se všech investičních nástrojů

Sleva za jednotlivé typy zkoušek může být poskytnuta těm, kteří dodají akreditované osobě garantovaný minimální počet účastníků, sleva může být až ve výši 50 % ze základní výše poplatku. V případě Vašich dotazů ohledně individuálních cenových podmínek nás neváhejte kontaktovat.

Pro koho je zkouška určena?

Pro investiční zprostředkovatele, vázané zástupce investičního zprostředkovatele, obchodníky s cennými papíry a vázané zástupce obchodníka s cennými papíry.

Jak zkouška probíhá?

Nabízíme prezenční i distanční formu zkoušky. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem portálu ezkousky.vsfs.cz.

Pomůžeme vám s přípravou na zkoušku!

Máme pro Vás přípravné kurzy k odborným zkouškám a zároveň pro všechny přihlášené účastníky máme k dispozici on-line testy nanečisto.

Přípravný kurz

Vzhledem k náročnosti zkoušek, nabízíme 2 denní přípravný prezenční kurz, který poskytne všem zájemcům základní informace, které jsou potřebné a účelné při poskytování a zprostředkování obchodu s cennými papíry ve smyslu nové právní úpravy a prohloubení znalostí z oblasti finančních trhů.
Kurz otevíráme při vyšším počtu zájemců nebo na poptávku pro skupiny. V případě zájmu nás kontaktujte.

Nabídka zkoušek:

Následné vzdělávání

Stornovací podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 9. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 2 dny a méně před konáním zkoušky je nutné uhradit poplatek v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Lucie Hoření
Ing. Lucie Hoření
tel.: (+420) 255 785 726
mob: (+420) 770 165 007
e-mail: lucie.horeni@vsfs.cz
vsfs.cz
Business Superbrands 2024

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2024 prestižní ocenění Business Superbrands.