banner 1
banner 2

distribucE pojištění a zajištění

Zkoušky podle zákona č. 170/2018 sb., o distribuci pojištění a zajištění

Vysoká škola finanční a správní získala dne 14. 6. 2019 od České národní banky akreditaci zkoušek a následného vzdělávání, a to podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Dne 1. 12. 2018 vstoupil v účinnost zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který, mimo jiné, klade zákonné povinnosti pro dotčené osoby, a to v rámci prokázání odborné způsobilosti, kterou lze prokázat osvědčením o úspěšném složení odborné zkoušky. Svou odbornou způsobilost pak každá osoba každoročně prohlubuje v rámci následného vzdělávání.

Zákony a předpisy, které upravují povinnosti prokazování odbornosti a zkoušky:

Zkouška se řídí zkouškovým řádem Zkouškový řád, 2.6 MB . Zkouškové otázky jsou dostupné na webu ČNB.

Zkoušky vykonávané v období od 3. 10. 2022 (včetně) jsou skládané z otázek platných od 15. 9. 2022

Zkoušky lze vykonat v pěti skupinách odbornosti:

  • distribuce životního pojištění
  • distribuce pojištění motorových vozidel
  • distribuce neživotního občanského pojištění
  • distribuce neživotního pojištění podnikatelů
  • distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Jednotlivé distribuce neživotních pojištění lze u zkoušky také kombinovat společně s životním pojištěním. Zároveň také platí, že bude-li účastník skládat zkoušku v kategorii vyšší, bude v ní zahrnuta odbornost zkoušky v kategorii nižší.

Pro koho je zkouška určena?

Zkouška je určená pro všechny pojišťovací zprostředkovatele, vázané zástupce a samostatné zprostředkovatele.

Jak zkouška probíhá?

Nabízíme prezenční i distanční formu zkoušky. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem portálu ezkousky.vsfs.cz.

Pomůžeme vám s přípravou na zkoušku!

Máme pro Vás přípravné kurzy k odborným zkouškám a zároveň pro všechny přihlášené účastníky máme k dispozici on-line testy nanečisto.

Nabídka zkoušek a přípravných kurzů:

Následné vzdělávání podle § 59 zákona č. 170/2018 sb., o distribuci pojištění a zajištění

Pojišťovací zprostředkovatelé, vázaní zástupci a samostatní zprostředkovatelé mají povinnost absolvovat u akreditované osoby minimálně 15 hodin následného vzdělávání ročně. Program je nutné absolvovat nejpozději do konce následujícího roku po roce kdy, absolvovali zkoušku odborné způsobilosti a poté každý další rok.

Pro více informací kontaktujte:

Bc. Kateřina Šindlerová
Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz
vsfs.cz
Business Superbrands 2022

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2022 prestižní ocenění Business Superbrands.